Tarafsız, Bilimsel
Yaklaşımımızdan ödün vermeden, Doğru Analiz Sonuçları ile Gıda Güvenliğine ve Halk Sağlığına Önem Veren Müşterilerle Çalışmayı İlke Edinmiş Şirket Profilimizi Devam Ettirmek ve Çalışma Alanlarımızda Farklılıklar Yaratarak Kalıcı Üstünlükler Sağlamak.
Sorumlu ve Şeffaf
Tevazu, İnsana saygı, Halka yakınlık, Sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmek.
Yenilikçi, Güvenilir
Analizler, Gözetim ve Eğitim Hizmetleri, Sosyal Medya Kullanımı, Marka, Patent, Teknoloji, Tasarım, Fikri ve Sınai Mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak.
Katılımcı Yaklaşım
Karar süreçlerinde katılımı ve ortak akılı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak.

Eğitimlerimiz

Saniter, firmaların kısa ve uzun vadede performanslarını yükseltmek, eğitimli kadrolar oluşturmak için gerekli olan Kalite Yönetim Sistemleri, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17020, Mikrobiyoloji, Kimya ve Hijyen-Sanitasyon başta olmak üzere ihtiyaç duyacağı pek çok konuda eğitimler vermektedir.

Haberler