Kozmetik Analizler

Kozmetik ve kişisel bakım ürün ve hammaddelerinin üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar yönetim esaslarına ve ulusal ve uluslar arası kabul görmüş (European Pharmacopoeia, FDA BAM Chapter 23 vb.) analiz metotlarına bağlı olarak test ve analiz hizmeti veriyoruz.

SANİTER bünyesinde kozmetik ve kişisel bakım ürün ve hammaddelerinin üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu kapsamında  mikrobiyolojik ve kimyasal analizler gerçekleştirilmektedir.

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme dosyaları hazırlanırken Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuzu”na göre ,

 • Fiziksel / Kimyasal analizler
 • Stabilite testi
 • Mikrobiyolojik analizler
 • Challenge test (Tarama-Zorlama Testi) istenmektedir.

 

Fiziksel / Kimyasal Analizler 

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Kılavuzu’na  göre ürünlerin renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite analizleri istenmekte ve bu analizler tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

 

Bunun yanında aşağıdaki analizler de tarafımızca yapılmaktadır.

 • Anyonik ve Katyonik Aktif madde , Toplam Aktif Madde
 • Ağır Metaller
 • Kalite Kontrol Analizleri (Amonyak, NaOH, sitrik asit vb.)
 • Sabun indisi, Asit indisi sayısı
 • SLES,SLS analizi
 • Paraben Analizi
 • Fitalat Analizi

 

SLES,SLS,Paraben analizi, Ağır Metal analizleri,Anyonik ve Katyonik Aktif Madde analizleri Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

 

Mikrobiyolojik Analizler 

Ürünlerin, hammaddelerin mikrobiyolojik açıdan uygun olup olmadığının kontrollerini içerir. Ürünler patojen mikroorganizma içermemelidir.

 

Göz çevresinde, genel olarak mukoza zarlarında, hassas deriye, üç yaş altı çocuklarda, yaşlılarda veya riskli bağışıklık yanıtı gösteren kişilerde kullanılması planlanan kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik spesifikasyonlarına özel bir dikkat gösterilmelidir.

 

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Kılavuzu’nda    istenen mikrobiyolojik analiz parametreleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Aerobik Mezofilik Bakteri
 • Küf-maya
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Candida albicans
 • E.coli

 

Mikrobiyolojik analizler  Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

 

Ayrıca istendiği durumlarda diğer mikrobiyolojik analizler de uluslararası standartlar dahilinde gerçekleştirilebilmektedir.

 

Stabilite (Raf Ömrü) Testi:

Kozmetik ürünlerin belirtilen depolama koşulları çerçevesinde minimum dayanma süresinin doğrulanması ve bu süre zarfında güvenilirliğini korumaya devam ettirdiğinin belirlenmesi için  gerçekleştirilen bir testtir.

 

Challenge Testi (Tarama- Zorlama  Testi):

Koruyucu Etkinlik Testi olarak da bilinir. Üründe kullanılan koruyucunun mikrobiyolojik kontaminasyonlara karşı  ürünü koruyup korumadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan bir testtir.

 

Challenge Test Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Bize Ulaşın