TEMİZ ODA ANALİZLERİ

         

Isı,nem,basınç gibi parametrelerin kontrol altında tutulduğu partikül sayısının belli limitler dahilinde olması gereken alanlar olan temiz odalar pek çok endüstride kullanılmaktadır.

            Başta ilaç üretimi, Medikal üretim, kozmetik, hastaneler,ameliyathaneler olmak üzere pek çok alanda temiz odalar bulunabilmektedir.

            Temiz odalarda  partikül sayısı ve mikroorganizma sayısı en önemli kriterlerdir. Bu iki kritere bağlı olarak temiz oda sınıfı belirlenmektedir.

Temiz odalarda gerçekleştirilen hava ölçümü,personel-ekipman biyokontaminasyon testleri, temiz odaların mikrobiyolojik açıdan uygunluğunu gösteren testlerdir.

Hava Mikrobiyolojik Ölçümü:

Temiz odanın hava kalitesinin mikrobiyolojik açıdan ilgili kriterleri sağlayıp sağlamadığının kontrol edildiği testlerdir.

Personel El Yüzeyi Analizleri:

Personel kaynaklı mikrobiyal kirlilik olmasının önüne geçebilmek için, personel el yüzeyinde gerçekleştirilen testlerdir.

Ekipman Yüzey Analizleri:

Ekipman kaynaklı olası mikrobiyal kontaminasyonların önlenmesi adına, riskli görülen noktalardan numune alınarak gerçekleştirilen testlerdir.

Hava ölçümü, personel, ekipman analizlerinde aşağıdaki limit değerler kullanılmaktadır.

 limit tablosu

Saniter, temiz odadan numune alma ve  hava biyokontaminasyonu, personel-ekipman biyokontaminasyonu analizlerini gerçekleştirerek temiz odalarda hijyen-sanitasyon gözetimi konusunda TS EN  ISO 17020 TÜRKAK’tan akredite olarak hizmet vermektedir.

Bize Ulaşın