Bize Ulaşın

Kozmetik Ürün Güvenliğinin Sürdürülebilirliği

  • Blog
  • Kozmetik Ürün Güvenliğinin Sürdürülebilirliği

Kozmetik ürünlerin üreticileri,  Kozmetik Yönetmeliği Madde 11 uyarınca sadece yönetmeliğe ve eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler .

Bununla ilişkili olarak, Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz’da şu ifadeler geçmektedir.

  • Kozmetik ürün üreticileri, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Kontamine olmuş alanlar, ham maddeler, üretim ve personelin yetersiz hijyeni gibi birçok husus üretim sırasındaki kontaminasyonu etkiler.
  • Ham madde spesifikasyonları mikrobiyolojik saflığı içermelidir. Özellikle su, çok kullanılan kozmetik ürün bileşenlerinden olduğundan kullanılan suyun mutlaka mikroorganizma üremesi açısından sürekli test edilmesi gerekmektedir.

Bütün bu ifadeler göstermektedir ki; ürünün piyasaya arz edilmesinden sonra da kozmetik ürünün güvenilirliğinin sürdürülebilirliği önemlidir.

Üretilen ürünün güvenilirliğinin sürdürülebilirliği , ürün üretilmeye başladıktan sonra  belirli periyotlarda  gerçekleştirilen mikrobiyolojik ürün analizleri, üretimde kullanılan suyun ve ham maddelerin kontrolleri ve kozmetik üretim alanındaki ortam havası, personel, ekipmanların mikrobiyolojik kontrolleri ile  sağlanmalıdır.

Kozmetik ürün, ürün güvenlik değerlendirme raporu hazırlanırken yapılan testlerde uygun çıksa bile; bu kontroller yapılmadığı taktirde piyasa gözetim ve denetimlerinde ürünün uygunsuz çıkması, kozmetik ürünle ilgili müşteri şikayetlerine yol açması  kaçınılmaz olacaktır.

Bu da  ciddi maddi kayıplara yol açacaktır. Ama belki de en önemlisi  üretici firmanın büyük bir prestij kaybına uğramasıdır.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kozmetik ürünlerin,  piyasaya arz edildikten sonra da üretim ortam kontrolleri ve ürün analizleri gerçekleştirilmelidir.

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon