Bize Ulaşın Shopping
  • +90 (216) 470 81 48/49
  • saniter@saniter.com.tr
Kariyer

Biyosidal Laboratuvarı; Biyosidal Ürün Analizleri

Biyosidal Cilt İrritasyon Analizleri

Laboratuvarımızda Biyosidal Cilt İrritasyon Analizleri Yapılmaktadır.

DEVAMINI OKU +

Biyosidal Stabilite Analizleri

Laboratuvarımızda Biyosidal Stabilite Analizleri Yapılmaktadır.

DEVAMINI OKU +

Biyosidal Etkinlik Analizleri

Laboratuvarımızda Biyosidal Etkinlik Analizleri Yapılmaktadır.

DEVAMINI OKU +

Biyosidal Kimyasal Analizler

Laboratuvarımızda Biyosidal Kimyasal Analizler Yapılmaktadır.

DEVAMINI OKU +

Biyosidal Fiziksel Analizler

Laboratuvarımızda Biyosidal Fiziksel Analizler Yapılmaktadır.

DEVAMINI OKU +

Biyosidal laboratuvarımızda biyosidal ürün, sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla herhangi bir zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı organizmanın etkisini önleme özellikleri gösteren, kullanıcıya sunulduğu haliyle bir ya da daha fazla aktif madde içeren madde ya da karışımlardır.

biyosidal laboratuvarı, biyosidal ürün analizi

Biyosidal Ürünler Tiplerine Göre Tip-1’den başlayarak Tip-22’ye kadar sınıflandırılmaktadır. Bunlardan en önemlileri dezenfektanların yer aldığı Tip-1 ve Tip-19’dur.

  • Tip-1 :Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan; birincil amacı deri ve saçlı derinin dezenfeksiyonu için insan cildi ve saçlı deriye uygulanan veya temas eden ürünlerdir.
  • Tip-19:İnsan veya hayvan hijyeni için doğrudan ciltte ya da insan veya hayvanların çevresinde; zararlı organizmaların (pire gibi omurgasızlar, kuş gibi omurgalılar, balıklar ve kemirgenler) kovma ya da çekme suretiyle kontrolü için kullanılan ürünlerdir.

Biyosidal Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Başlıca Testler

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

Ürün Tipi Tip-1 ve Tip-19 hakkındaki talimatın Ek-3 maddesine göre gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal testler ürünün fiziksel yapısını ve aktif maddenin miktarını göstermektedir.

Biyosidal ürünlerde fiziksel analizler görünüm, fiziksel durum, renk, pH ve yoğunluk tayinidir. 

  • Görünüm, fiziksel durum ve renk analizleri görsel inceleme ile yapılmaktadır.
  • pH analizi numuneden %1’lik solüsyon hazırlanarak Oecd Guıdelınes For The Testıng Of Chemıcals,122 metoduna göre bakılmaktadır. 
  • Yoğunluk analizi ise piknometre ile OECD Test Guideline 109 test metoduna göre yapılmaktadır.

Biyosidal ürünlerin formülasyonlarına göre çok çeşitli aktif maddeler kullanılmaktadır. İçerik bilgilerinde beyan edilen bu aktif maddelerin analizlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. 

Bu maddelerden aktif klor-sodyum hipoklorit analizi TS 3464 metoduna göre titrimetrik olarak analiz edilmektedir. Titrasyon sonunda harcanan sarfiyata göre üründe bulunan aktif klor-sodyum hipoklorit miktarları hesaplanmaktadır.

Ek-3’de belirtildiği şekilde hazırlanan raporda görünüm, pH, renk ve aktif madde miktarının sonucu belirtilmelidir.

Stabilite Testi

Stabilite testleri, ilgili talimata göre Çevre koşullarının ürün kalitesine etkilerini, ürün depolama gereksinimlerini, son kullanma tarihini belirlemek, biyosidal ürün için talep edilen raf ömrünü (hızlandırılmış, uzun süreli) göstermek ve ambalajı açılmış ürünler için destekleyici verileri sağlayan kararlılık çalışmalarını göstermektedir.

Bu testler ürünün özellikleri izin veriyorsa hızlandırılmış şekilde de gerçekleştirilebilir.

Hızlandırılmış stabilite testi  numunenin (ürünün), piyasaya arz edildiği ambalajı içerisinde, kapalı halde ve belirli bir sıcaklıkta ve belirli bir süre boyunca iklimlendirme dolabına yerleştirilerek formülasyonun  normal uzun vadeli yaşlanmasını ürünü ısıtmak suretiyle simüle eden, ürünün normal raf ömrü sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakarak süresi kısaltılabilen, katı, sıvı, gaz ve aerosol formülasyonlar için kullanılabilen testi ifade etmektedir.

Hızlandırılmış stabilite testleri 14 gün, 54 ± 2ºC sıcaklıkta yapılır. Eğer biyosidal ürün 50ºC sıcaklık değerinin üzerinde zarar görebilecekse Çizelge-2’de belirtilen süre ve sıcaklık değerleri kullanılabilir.

Çizelge-2: Test Koşulları

Sıcaklık (±2°C)     

 

54 

2  Hafta

50 

4  Hafta

45 

6 Hafta

40 

8 Hafta

35 

12 Hafta

30 

18 Hafta

Uzun süreli stabilite testleri için biyosidal ürün, etiketinde belirtilen raf ömrü süresi kadar 25±2ºC sıcaklık değerinde saklanarak üretim tarihinden itibaren 3., 6., 9., 12., 18., 24. aylarda ve daha uzun raf ömrü beyan edilen ürünler için bu süreler tamamlandıktan sonra 6 ayda bir analiz edilir ve raporlandırılır.

Stabilite testlerine istinaden yapılan ilk fiziksel ve kimyasal testler 0. gün testi olarak değerlendirilir. Fiziksel ve kimyasal testlerin uygunluğu tespit edildiğinde ürün iklimlendirme/stabilite kabinine konulur ve stabilite testleri başlatılır.

Stabilite testlerinde ürünler iklimlendirme kabininden çıkarıldıktan sonra bekletilmeden fiziksel ve kimyasal testleri yapılır.

Talimattaki Ek-4’e göre düzenlelen stabilite raporunda ürünün stabilite öncesi ve sonrası  fiziksel ve kimyasal  parametrelerindeki sonuçların farkları değerlendirilmektedir.

Mikrobiyolojik Etkinlik Analizleri

Bakterisidal Etkinlik Testi, Fungusidal Etkinlik Testi, Virüsidal Etkinlik Testi

Biyosidal ürünlerden beklenen etki ve iddialar doğrultusunda Ek-6 ve Ek-7’ye göre mikrobiyolojik etkinlik testleri yapılır.

Biyosidal ürünlerde gerçekleştirilen mikrobiyolojik etkinlik analizleri bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkinlik testleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Bakterisidal Etkinlik Testleri, Fungusidal Etkinlik Testleri ve Virüsidal Etkinlik Testleri, biyosidal ürünlerin ilgili mikroorganizmaların belirtilen süre ve sayıda biyosidal ürün ile karşılaşması sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre değerlendirilmektedir.

İlgili süre sonunda belirtilen logaritmik azalmayı sağlayan biyosidal ürünler bakterisidal, fungusidal, virüsidal etkiye sahip olarak adlandırılabilmektedir.

Biyosidal laboratuvarımızda bakterisidal, fungusidal, virüsidal mikrobiyolojik etkinlik analizleri gerçekleştirilmektedir.

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon
Sizin İçin Buradayız. Bize Yazın...