Bize Ulaşın Shopping
Kariyer

Denizlerde Mikrobiyolojik Kirlilik Limitleri

  • Blog
  • Denizlerde Mikrobiyolojik Kirlilik Limitleri

Yüzme amaçlı kullanılan sular Avrupa Birliği’nin 2006/7/EC Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmektedir.

Geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü ve yüzmeye açık olan ve yüzmenin yasaklanmadığı her türlü göl, baraj gölü, akarsu ve deniz suyu yüzme amaçlı kulanılan su olarak tanımlanmaktadır.

Bu sularda mikrobiyolojik olarak toplam koliform, fekal koliform, fekal streptokok, Salmonella, Enterovirüsler bakılmaktadır. Salmonella ve Enterovirüsler yüzme sularında kesinlikle bulunmamalıdır.

Toplam koliform, fekal koliform, fekal streptokok bakterileri ise belli limitler dahilinde ancak bulunabilirler.Bu bakterilerle ilgili limitler hakkındaki bilgiler şu şekildedir.

Toplam koliform: Genel olarak içme sularında bulunmasına izin verilmeyen toplam koliform bakterileriin yüzme sularında bulunmasına belli limitler dahilinde izin verilmektedir. Limitler kılavuz ve zorunlu limitler olarak 2’ye ayrılmaktadır. Koliform için  zorunlu limit 10000 cfu /100 ml olarak geçmektedir. Tavsiye edilen kılavuz limit ise 500 cfu/100 ml olarak geçmektedir.

Fekal koliform: Fekal koliform bakterinin yüzme suyu için zorunlu limiti 2000 cfu/100 ml’dir. Tavsiye edilen kılavuz limit ise 100 cfu/100ml’dir.

Fekal streptokok: Fekal streptokok bakteri için zorunlu limit değer 1000 cfu/100 ml; kılavuz limit değer 100 cfu/100 ml olarak geçmektedir.

Fekal koliform değeri kanalizasyon kaynaklı bir kirliliğe işaret etmektedir. Fekal streptokok da kanalizasyon ve hayvansal/tarım kaynaklı kirlilikleri göstermektedir.

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon