Bize Ulaşın Shopping
Kariyer

Kozmetiklerde Ağır Metal Analizine İlişkin Kılavuz

  • Blog
  • Kozmetiklerde Ağır Metal Analizine İlişkin Kılavuz

Kozmetiklerde Ağır Metal Analizine İlişkin Kılavuz

Kozmetik ürünlerde hangi ağır metallerin bulunmaması gerektiği ve limitleri Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz ile tanımlanmıştır. Buna göre kozmetiklerde istenmeyen başlıca ağır metaller kurşun, arsenik, kadmiyum, civa ve antimondur.

İlgili ağır metaller için limitler şu şekilde belirlenmiştir:

Kurşun için 20 ppm,  Arsenik için 5 ppm,  Kadmiyum için  5 ppm, Civa için 1 ppm,  Antimon için 10 ppm.

Diş macunları için kabul edilebilir limit değerler ise daha düşük belirlenmiştir. Bu değerler:

Kurşun için ppm, Arsenik için 0.5 ppm, Kadmiyum için 0.1 ppm, Civa için 0.2 ppm, Antimon içinse 0.5 ppmdir.

Ruj, allık vb. başta renkli kozmetikler olmak üzere kozmetik ürünler ağır metal açısından risk teşkil etmektedir. Bu tip ürünlerin mutlaka ağır metal analizlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon