Bize Ulaşın Shopping
Kariyer

Salmonella Typhi

  • Blog
  • Salmonella Typhi

Enterobacteriaceae üyesi olan Salmonella Gram negatif, fakültatif anaerob, çubuk şeklinde bakteri olarak bu familyanın temel karakteristiklerini taşır. Salmonella cinsi içinde yalnız insanlarda, yalnız hayvanlarda ve hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalık yapan birçok tür bulunmaktadır. Salmonella genel olarak koliform grup mikroorganizmalarla yoğun kontamine olmuş gıdalarda bulunur. Ancak bazı özel durumlarda koliform grup mikroorganizma bulunmayan örneklerde Salmonella spp.'ye rastlanabilir. 

Salmonella olarak tanımlanan ilk patojen üye Salmonella typhi'dir. Tifo hastalığı Salmonella typhi adlı bakterinin sebep olduğu, yaşamı tehdit edebilen bir hastalıktır.Her Salmonella cinsi bakteri tifoya sebep olmaz. Hastalık sağlam kişilere, tifo taşıyıcısı bir kimseden ; lağım suları karışmış kirli sularla bulaşır. İçme ve kullanma sularına kanalizasyon suyu karışmış bölgelerde tifo salgınları görülür.Bu nedenle içme suları ve kullanma sularının analizleri uzman kişilerce düzenli olarak yapılmalıdır.

İçme suları ya güvenli kapalı pakette olmalı ya da içmeden önce kaynatılmalıdır.   Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır. Su ve sabun bulunamıyorsa alkol bazlı el dezenfektanları kullanılmalıdır. 

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon