Bize Ulaşın Shopping
  • +90 (216) 470 81 48/49
  • saniter@saniter.com.tr
Kariyer

Yüzme Havuzlarına Dair Bilinmeyenler ve Havuz Suyunda Yapılması Gereken Analizler

  • Blog
  • Yüzme Havuzlarına Dair Bilinmeyenler ve Havuz Suyunda Yapılması Gereken Analizler

Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemlerde; yüzdüğümüz, antrenman yaptığımız, yüzmeyi öğrendiğimiz havuzlar  ne durumdadır; temizliği nasıl yapılıyor veya havuz yöneticileri gerekli önlemleri alıyor mu gibi pek çok soru akıllara gelmektedir.  Kullanıcılar olarak bizler bu durumu nasıl kontrol edebiliriz; yüzdüğümüz havuzların temizliğinden nasıl emin olabiliriz?

Havuz temizliği periyodik olarak yapılmalıdır. Düzenli bakım ve temizliği yapılmayan havuzlarda hastalık kapmanız çok kolaydır. Havuz temizliğini belirli periyotlarda yaparak hem havuzda çıkacak daha kalıcı sorunlarla karşılaşmazsınız hem de havuz keyfinizde iç rahatlatan sağlığa ve hijyene sahip olursunuz.Bu anlamda havuz suyu analizleri büyük önem teşkil etmektedir. Kullandığımız yüzme havuzunda  analizlerin yapılıp yapılmadığını irdelememiz gerekir.

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre; özellikle otel havuz iletmecileri periyodik olarak havuz sularını analiz etmek ve analiz ettirmek zorundalardır. Yapmak ve yaptırmak zorunda oldukları analizler ve analizlerin limit değerleri aşağıdaki gibidir:

Tablo 1 Havuz Suyunun Kimyasal Özellikler

Parametre

Analiz Aralığı

Birim

Sınır Değerler

En az

En çok

Siyanürik asit (1)

Ayda bir defa

mg/L

-

100

Biguanid2

2

30

Hidrojen Peroksid (2)

40

80

pH (2)

6,5

7,8

Amonyum (2)

 

0,5

Nitrit

 

0,5

Nitrat

 

50

Bakır

 

1

Alüminyum

 

0,2

Toplam alkalinite (2) (CaCO3)

30

180

Bağlı klor (3)

 

0,2

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3)

1

1,5

Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3

1

3

Serbest klor (4)

0,3

0,6

___________________

(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır. 

(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.

(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir. 

 

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

 

Tablo 2 Havuz Suyu Fiziksel Özellikler

Parametre

Analiz Aralığı

İstenen Değer

Renk

Ayda bir defa

Pt/Co olarak 10 birim

Bulanıklık

Ayda bir defa

SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim

Sıcaklık (1)

Ayda bir defa

 

En az

En çok

Kapalı havuz

26 oC

28 oC

Açık havuz

26 oC

38    oC

_______________

(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

 

 

 

Tablo 3 Havuz Suyu Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre

Önerilen Metot (1)

Analiz Sıklığı (2)

Sınır Değerler

Toplam koloni (jerm) sayısı  

TS EN ISO 6222

Ayda bir defa

200 CFU(3) /ml

 

Toplam koliform bakteri

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Escherichia coli (E. Coli)

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

TS EN ISO 16266

0/100 ml

_________________

(1)  Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da  kullanabilir.

(2)  Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır.

(3)  CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).

 

 

Tablo 4 İşletmeci Tarafından Yapılacak Analizler

Parametre

 

Analiz Aralığı

Birim

Sınır Değerler

 

En az

En çok

 

Sıcaklık

Kapalı Yüzme Havuzu

İlki havuzun kullanımından önce ve izleyen 4’er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa

o C

26

28

 

Açık Yüzme Havuzu

26

38

 

Biguanid1

 

mg/L

2

30

 

Hidrojen Peroksid (1)

 

mg/L

40

80

 

pH (1)

Tatlı ve

Deniz suyu

 

6,5

7,8

 

 

Açık ve kapalı yüzme havuzları

 

 

 

 

Serbest klor (2)

Kapalı yüzme havuzu

mg/L

1

1,5

 

Açık yüzme havuzu

mg/L

1

3

 

Serbest klor (3)

Açık ve kapalı yüzme havuzları

mg/L

0,3

0,6

 

Siyanürik asit (4)

 

Her gün

mg/L

--

100

Toplam alkalinite (1) (CaCO3)

 

Haftada bir defa

mg/L

30

180

Renk

 

Her gün

Pt/Co olarak 10 birim

 

Bulanıklık

 

Her gün

SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim

 

_________________

(1) Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit+biguanide kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.

(2) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(3) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(4) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir. 

 

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

 

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon
Sizin İçin Buradayız. Bize Yazın...