Bize Ulaşın

Etiketleme Hakkında Yeni Düzenlemeler

 • Blog
 • Etiketleme Hakkında Yeni Düzenlemeler

26 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de  yayınlanan  “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”  ve “Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği”  ile Etiketleme Yönetmeliği iki ayrı bölümde yeniden düzenlenmiş oldu.

 

Bu yönetmelikler, tüketicinin gıda hakkında bilgilendirilmesi ile ilgili yeni uygulamalarla birlikte toplu tüketim yerlerine de yeni zorunluluklar getiriyor.

 

Tüketiciler açısından yenilikler:

 • - Enerji değerleri ve beslenme yönünden etiketleme daha önce isteğe bağlı yeni düzenleme ile hazır ambalajlı bütün gıda etiketlerinde zorunlu hale getiriliyor.
 • - Tüm lokanta, restoran ve kafe gibi gıda toplu tüketim yerlerinde tüketicilere arz edilen gıdanın adı ve alerjen bileşenlerin belirtilmesi zorunlu hale getiriliyor.
 • - İnternetten  satılan gıdalarla ilgili olarak son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi hariç tüm zorunlu bilgiler ve gıdanın bileşiminde etil alkol ve/veya domuzdan elde edilen madde bulunması durumunda buna ilişkin bilgilendirmenin satın alma işlemi sonuçlanmadan önce tüketiciye sunulması sağlanacak.

 

Üreticiler açısından yenilikler:

 • - Beslenme veya sağlık beyanının yapılabilmesi için hakkında beyan yapılan bir besin ögesinin veya diğer ögenin bir gıdada veya gıda grubunda bulunması, bulunmaması veya miktarının azaltılmasının, genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla ortaya konulan, yararlı bir besleyici veya fizyolojik etkisinin olduğunun gösterilmesi gerekecek. Beslenme ve sağlık beyanları genel kabul görmüş bilimsel kanıtlara dayanacak ve bunlarla doğrulanacak.
 • - Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 g veya 100 ml’sinde enerji değeri ile birlikte besin öğelerinin (yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz) miktarının yer alması zorunlu olacak.
 • - Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılanlarla doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş gıdalarda, talep edilmesi halinde, alıcılar zorunlu bilgilerin tümü hakkında bilgilendirilecek.
 • - Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarda gerekli bilgiler kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlarla tüketiciye sunulacak.
 • - Kilo kaybına atıfta bulunan sağlık beyanlarına izin verilmeyecek.
 • - Özel beslenme amaçlı gıdalarla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna yönelik bilgilendirme yapılamayacak. Bu tür özelliklere de atıfta bulunulmayacak. Söz konusu kurallar, gıdanın reklamı, görünüşü veya ambalajı için de uygulanacak.
 • - Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2019’a kadar bu hükümlere uymak zorunda olacak. Söz konusu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

 

İlgili Yönetmelikler için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-5.htm   TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK  BEYANLARI YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm  TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ  BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon